Några av våra case och lite kring hur vi arbetar

Vi arbetar flexibelt och tillför olika kompetenser beroende på vad du som kund efterfrågar. Nedan ser du några case där vi levererat alla delar och case där vi levererat specialistkompetens.

Vår breda och djupa kompetens ger dig resultat. 
Vi arbetar flexibelt och tillför olika kompetenser beroende på vad du som kund efterfrågar. Nedan ser du några case där vi levererat alla delar och case där vi levererat specialistkompetens..

Vår breda och djupa kompetens ger dig resultat

Hur du vill arbeta med oss på Reaktion är upp till dig som kund. Vi har bland annat kompetens inom digital marknadsföring, relationsmarknadsföring, analys, målgruppsurval, DR-produktion och klassisk direktreklam.
    
Vår bredd och djup är vår styrka och vår USP. Vill du som kund ha hela bredden i vår kompetens så är vi det enda företaget i Sverige som har allt det här i ett och samma företag. Men om du har befintliga relationer inom vissa kompetensområden så kan du välja att arbeta med våra specialister inom ett specifikt område.
    
Vi har valt att bygga vår verksamhet så att du som kund kan och får välja om du vill köpa hela eller enbart delar av vår breda leverans.
    
Vi har vår kultur och styrka i att alltid vara oberoende och leverera den kompetens och de lösningar som är bäst för dig som kund.
    

Läs mer om våra kompetenser.

Vad vill du ha hjälp med?
    
Analysera och hitta rätt målgrupp
Ha en byrå som lever och andas datadrivet
Fokusera på digital marknadsföring
Direktreklam som skapar uppmärksamhet i brevlådan

Reaktion • Industrigatan 4c • 112 46 Stockholm • 08‑407 18 30 • info@reaktion.se
Reaktion • Industrigatan 4c • 112 46 Stockholm • 08‑407 18 30 • info@reaktion.se