Våra kunder fokuserar på resultatet.

Reaktion jobbar med en lång rad varumärken från flera olika branscher, inom såväl B2B som B2C. Den gemensamma nämnaren är att vi alltid eftersträvar långsiktiga samarbeten, eftersom båda parter tjänar på det. Det ger högsta möjliga kvalitet och effektivitet – och glädje!
    

Exempel på branscher vi har jobbat med

Här är exempel på några områden där vi har extra stor erfarenhet och djup branschförståelse:

  • Bil
  • Bank & finans
  • Detaljhandel
  • Energi
  • Försäkring
  • Insamlingsorganisationer
  • Spel & nöje
  • Säkerhet

Vill du veta mer?

Titta gärna på våra case för att se mer om vilka vi har jobbat med – och hur. Eller kontakta oss.

Reaktion • Industrigatan 4c • 112 46 Stockholm • 08‑407 18 30 • info@reaktion.se
Reaktion • Industrigatan 4c • 112 46 Stockholm • 08‑407 18 30 • info@reaktion.se