Är Trumps fake news-fabrik enbart negativt?

Är det ondskefullt att vilja nå rätt målgrupp med sitt budskap?. 
Oavsett vad man tycker i övrigt så är de flesta av oss nog överens om att det är fel att sprida desinformation, bedriva hatkampanjer och att medvetet försöka förmå människor att inte rösta..

Är det ondskefullt att vilja nå rätt målgrupp med sitt budskap?

Läste igår en mycket intressant artikel skriven av Martin Schori om Trumps Fake News Fabrik på Aftonbladet igår. Delar bilden om att det är hemskt när "fel vapen" hamnar fel och används i fel syfte. Oavsett vad man tycker om Trump så är de flesta av oss nog överens om att det är fel att sprida desinformation (fake news), bedriva hatkampanjer och att medvetet försöka förmå människor att inte rösta. Däremot så delar jag inte Martins uppfattning om hur man använder Facebooks annonssystem och de möjligheter som finns där.
    
Att det skulle finnas något ondskefullt i att vilja nå rätt målgrupper med relevanta budskap är har jag dock svårt att hålla med om i sak. Det är något vi marknadsförare har slitit med i alla tider, och som genom t.ex. Facebooks och Googles annonssystem blivit alltmer sofistikerat. Detta har i sin tur lett till att vi som förstår hur man använder data på ett klokt sätt, kan nå ut till målgrupper på ett mer träffsäkert, relevant och kostnadseffektivt sätt. Det blir då en win win-situation. Målgruppen får budskap den vill ha och annonsören betalar bara för att annonsera till den som vill ha kontakt.
    
Detta har ju som vi alla vet lett till att det traditionella sättet att annonsera och bedriva marknadsföring inte upplevs som relevant och eller intressant för konsumenten längre. Något som i sin tur lett till att traditionell annonsering (t.ex. helsidor i dagspress eller linjär tv), av skäl som nämns i artikeln, blir mindre och mindre intressant.
    
Man frågar sig hur länge de Svenska politiska partierna skall kunna "motstå frestelsen" att påhittigt utnyttja Facebooks annonssystem. Varför skall de göra det? Jag skulle påstå att det är deras skyldighet. Alla partier står inför en kommunikativ utmaning, och bör göra vad de kan för att lösa den på bästa möjliga sätt. Vi lever i ett teknisk samhälle där vi idag har möjligheten att vara relevanta och annonsera till de som verkligen är intresserade och inte till alla andra. Varför ska vi stänga den möjligheten? Det vi i såfall ska reglera där är vad och hur vi kommunicerar.

En kniv kan användas för att bre en smörgås eller för att ha ihjäl både människor och djur. Vi kan inte ta bort kniven av den anledningen.
    
Ett alternativ skulle kunna vara att vi förbjöd all reklam för politiska partier, då alla reklamkanaler har mer eller mindre koll på sina målgrupper. Men det känns inte helt 2018 kan jag tycka.
    

jan.ringso@reaktion.se

Adress

Reaktion i Sverige AB
Industrigatan 4c
112 46 Stockholm

Kontakt

08‑407 18 30
info@reaktion.se

Jobba hos oss

Lediga tjänster