Content marketing som syftar till försäljning

Content marketing är en metod för att skapa relevant och engagerande innehåll i syfte att identifiera och driva en säljprocess.

Vi gör ditt innehåll effektivt. 
Content marketing är en metod för att skapa relevant och engagerande innehåll i syfte att identifiera och driva en säljprocess. .

Vi gör ditt innehåll effektivt

Content marketing är fortsatt hett. Men är det effektivt? Vi kan bara svara för hur vi på Reaktion jobbar – och då är svaret tveklöst ja! Vi kombinerar innehållets förmåga att engagera med direktmarknadsföringens förmåga att hitta rätt. Ibland kallar vi det lite skämtsamt för "direct content".
    
I praktiken handlar det om att göra målgruppsanpassad content, som vi sedan mäter och följer upp. Det kan handla om allt från att göra ett quiz på Facebook till att bygga ett helt nytt nyhetsbrev. Dessutom har vi ett eget nätverk av nischade sajter, med vars hjälp vi kan nå hundratusentals beslutsfattare och konsumenter. I och med att vi har full kontroll över innehållet kan vi mäta allt som händer. Och därför följa upp med relevanta erbjudanden till de som har visat engagemang (om målet är försäljning och inte relation).
    
Vi kan ta dig hela vägen – från strategi och målgruppsurval till skapande av relevant innehåll och teknisk produktion.
    

Mikael Aldestam vet hur man skapar leads via engagerande innehåll – så att du sätter ordet marketing efter content.
    
mikael.aldestam @ reaktion.se
0708-82 02 02

Reaktion • Industrigatan 4c • 112 46 Stockholm • 08‑407 18 30 • info@reaktion.se
Reaktion • Industrigatan 4c • 112 46 Stockholm • 08‑407 18 30 • info@reaktion.se