Så här behandlar vi cookies

Vi använder cookies för att kunna analysera trafiken på våra webbplatser så att vi kan förbättra upplevelsen för våra besökare.

Därför använder vi cookies

Reaktion använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt.
    

Vad är cookies?

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dator. Om du godkänner detta kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte.
    

Du kan ta bort cookie-filer när som helst

Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. När du besöker de webbplatser som Reaktion samarbetar med kan dessa anpassas efter din användarprofil. Då måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.

Reaktion • Industrigatan 4c • 112 46 Stockholm • 08‑407 18 30 • info@reaktion.se
Reaktion • Industrigatan 4c • 112 46 Stockholm • 08‑407 18 30 • info@reaktion.se