Case: Mitsubishi Outlander

När du gör content marketing på rätt sätt är det ett mycket effektivt sätt att både identifiera och engagera din målgrupp. Utförandet kan variera, det kan handla om såväl traditionella artiklar som undersökningar och tester.

Ett exempel på framgångsrik content marketing. 
När du gör content marketing på rätt sätt är det ett mycket effektivt sätt att både identifiera och engagera din målgrupp. Utförandet kan variera, det kan handla om såväl traditionella artiklar som undersökningar och tester..

Ett exempel på framgångsrik content marketing

Utmaningar

  • Öka intresset för Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid – och boka provkörningar.
  • Hitta personer som beteendemässigt visar att de befinner sig i målgruppen.

Lösning

Vi skrev artiklar som handlade om miljömedvetenhet, hybridbilar och leasing – som vi publicerade på våra egna content-plattformar riktade mot företag. De som valde att läsa artiklarna bearbetade vi sedan riktat, vilket mynnade ut i ett erbjudande om provkörning.
    

Resultat

Under och efter kampanjen fick vi ett högt antal bokade provkörningar – dessutom dubblerades antalet spontana provkörningar. En tydlig lärdom: Konverteringen bland de som hade läst en artikel var signifikant högre jämfört med de som inte läst någon artikel. Det visar att bra och engagerande content betalar sig.

Reaktion • Industrigatan 4c • 112 46 Stockholm • 08‑407 18 30 • info@reaktion.se
Reaktion • Industrigatan 4c • 112 46 Stockholm • 08‑407 18 30 • info@reaktion.se