Vad du vinner på att använda Snapchat.

För den som vill och vågar finns ny mark att erövra och nya sätt att nå ut till människor. Dessutom en ny kanal som skiljer sig rejält från övriga sociala medier.

Snapchat som marknadföringskanal. 
För den som vill och vågar finns ny mark att erövra och nya sätt att nå ut till människor. Dessutom en ny kanal som skiljer sig rejält från övriga sociala medier..

Snapchat som marknadföringskanal

Vad ÄR egentligen Snapchat? Läs del 1 här »
Att Snapchat är en gigantisk plattform med engagerade användare är inte nödvändigtvis skäl nog. Men för den som vill och vågar finns fortfarande ny mark att erövra. Och om inte annat: Nya sätt att nå ut till människor – som skiljer sig från övriga sociala medier.
    
Även om Snapchat idag räknas till en av de stora, etablerade sociala medierna är tjänsten fortfarande förhållandevis outnyttjad som reklamkanal – i alla fall om man jämför med till exempel Facebook. Konkurrensen är ännu inte lika hård och det är därför lättare att sticka ut med sitt innehåll. Och vill man bygga ett stort följarantal är det förmodligen mycket lättare nu än om två–tre år. (Därmed inte sagt att det är ”en bit av en kaka” idag).
    
En annan fördel med Snapchat är att du kan, nej måste, skapa en annan typ av innehåll än på andra plattformar – dessutom mycket billigare. Här gäller nämligen enkla bilder och videor tagna med mobilkameran. Gärna spetsade med emojis, enkel text och/eller enkla handritade element. Det ger dig möjligheten att vara snabb och att bjuda på inblickar i företagets vardag. Det ger i sin tur förutsättningar för relation med publiken – men också sälj (vilket vi kommer att återkomma till).
    
Med tanke på användarnas låga ålder (och höga engagemang) har du också möjligheten att nå nya målgrupper. Ett exempel som brukar framhållas är CNN, som på Snapchat har lyckats fånga intresset hos en betydligt yngre publik än vanligt.
    
Utmaningen är att våga testa och leka sig fram. Och att förmå sig att släppa ifrån sig material som inte har putsats i Photoshop. Det kan göra ont, men det finns mycket att vinna!
    
Läs mer om hur du ska gå till väga på Snapchat »
    

070-882 02 02
mikael.aldestam @ reaktion.se

Reaktion • Industrigatan 4c • 112 46 Stockholm • 08‑407 18 30 • info@reaktion.se
Reaktion • Industrigatan 4c • 112 46 Stockholm • 08‑407 18 30 • info@reaktion.se