Case: Fritidresor - DNB Kort

Att mejlsa ut rätt målgrupp är helt avgörande för att lyckas med en kampanj. Vi kan hjälpa dig med allt från segmentering till adressurval och tvillinganalyser - och annat som hjälper dig att nå rätt människor.

Case: Fritidsresor Blue Card. 
Att mejlsa ut rätt målgrupp är helt avgörande för att lyckas med en kampanj. Vi kan hjälpa dig med allt från segmentering till adressurval och tvillinganalyser - och annat som hjälper dig att nå rätt människor..

Case: Fritidsresor Blue Card

Utmaning

Få fler av Fritidsresors kunder att skaffa deras kreditkort.

Lösning

Vi gjorde en avancerad målgruppsanalys som följdes upp av en DR-kampanj.
    
Steg 1
Vi började med att göra en analys av målgruppen utifrån demografi och klustervariabler. Sedan scorade vi målgrupperna för att ta reda på vilka som hade störst sannolikhet att tacka ja till erbjudandet.
    
Steg 2
Vi skapade en attraktiv DR-kampanj som effektivt sålde in Friditsresors Blue Card.
    
Steg 3
De personer som liknade den grupp som redan hade responderat fick en påminnelse om att skaffa kortet.
    

Resultat

Responsen var långt över förväntan.

Reaktion • Industrigatan 4c • 112 46 Stockholm • 08‑407 18 30 • info@reaktion.se
Reaktion • Industrigatan 4c • 112 46 Stockholm • 08‑407 18 30 • info@reaktion.se