Case: Vi stärkte ROI:n från två håll

Avancerad analys utifrån kortutgivaren DNB:s övriga kunder gav kunden Mazda och DNB kraftig förbättrad ROI.

Vi hjälpte Mazda att fördubbla det förväntade resultatet. 
Avancerad analys utifrån kortutgivaren DNB:s övriga kunder gav kunden Mazda och DNB kraftig förbättrad ROI..

Vi hjälpte Mazda att fördubbla det förväntade resultatet

Utmaning

Få Mazda-ägare att skaffa Mazda-kortet – till en rimlig ROI.
    

Lösning

Vi hjälpte Mazda att pressa tryckkostnaderna så långt det gick. Samtidigt gjorde vi en avancerad analys utifrån kortutgivaren DNB:s övriga bilkortskunder. När vi sedan fick in den första vågen av svar på utskicken skapade vi "tvillingar" som fick ytterligare ett utskick.
    
På så sätt kunde vi stärka ROI:n från två håll: både genom att sänka produktionskostnaderna och genom att öka träffsäkerheten.
    

Resultat

Det förväntade resultatet mer än fördubblades.
    

Reaktion • Industrigatan 4c • 112 46 Stockholm • 08‑407 18 30 • info@reaktion.se
Reaktion • Industrigatan 4c • 112 46 Stockholm • 08‑407 18 30 • info@reaktion.se